HISTORIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW:

NZS powstał w roku 1980 i był wyrazem protestu środowiska studenckiego wobec PRL. Działał głównie politycznie i propagandowo, organizował demonstracje, strajki - przeciwstawiał się komunistycznej władzy, brakowi demokracji, niesprawiedliwości i brakowi wolności słowa. W swych działaniach współpracował z KOR (do 1981), KPN i NSZZ "Solidarność". Program NZS był programem zmiany komunistycznego ustroju politycznego, systemu oświatowego i gospodarczego.
A wszystko zaczęło się już w czasie sierpniowych strajków. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego 27 sierpnia ogłosili apel, żądając m.in. utworzenia niezależnej od władz organizacji studenckiej.
Niedługo potem, 2 września, pojawiła się po raz pierwszy nazwa - powstał pierwszy w kraju Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Gdańskiego. Jego "Projekt programu działania" dotyczył zmian na uczelniach, m.in. rozpoczęcia prac nad nowym kształtem szkolnictwa wyższego i utworzeniem samorządu studenckiego. Dokument wspominał także o prowadzeniu niezależnych od rządowych prac nad kształtem cenzury. W krótkim czasie podobne struktury powstały praktycznie we wszystkich innych ośrodkach akademickich. Jednym z żądań łódzkich studentów było by "Zgodnie z konstytucją PRL i postanowieniem Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie można było nieskrępowanie manifestować swoje opinie i poglądy".
W połowie października na zjazd w Warszawie przyjechali Delegaci Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich. Tutaj wybrano nazwę, która obowiązuje do dziś - Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Przygotowano statut, który z wnioskiem o rejestrację organizacji trafił do sądu. Sąd wniosek oddalił. NZS zarejestrowany po strajkach studentów, zawieszono wraz ze stanem wojennym i 15 stycznia '82 rozwiązano. Druga połowa lat 80-tych to głównie działalność polityczna.
Styczeń '87 to tajne spotkanie w akademiku Politechniki Warszawskiej działaczy NZS z kilku ośrodków akademickich, nazwane II Zjazdem NZS i wybór Komisji Krajowej, w skład której wchodzili przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich. Jesień '87 to konflikt w NZS w związku z wyborem przez "krajówkę" nowego przewodniczącego i rzecznika prasowego NZS, protesty kolejnych komisji uczelnianych i odwołanie przewodniczącego czerwcu 1988r. W okresie tym doszło do poważnego zdynamizowania działalności NZS w związku z III Pielgrzymką Ojca Świętego do Polski. NZS pozdrawiał Papieża na całej trasie pielgrzymki. W tym okresie ujawnił się Komitet Założycielski NZS Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak dla bezpieczeństwa duża część działaczy pozostała w podziemiu.

Ale nie tylko polityka (choć wtedy wszystko miało polityczny wydźwięk) interesowała NZS. Przede wszystkim studenci. W wakacje roku 1987 zorganizowano wiele obozów roku "0" dla nowo przyjętych na studia, początkowo "pod szyldem" takich instytucji jak koła naukowe.
Rok 1988 to duże i otwarte działania NZS - wiece okolicznościowe, strajki solidarnościowe z protestującymi znów robotnikami, happeningi. Wydarzenia te spowodowały masowe przystąpienia do NZS nowych członków. Znów pojawiły się postulaty polityczne - pluralizmu życia społeczno - politycznego, w tym zniesienia państwowego monopolu na środki masowego przekazu i reform gospodarczych. To wszystko spowodowało III Krajowy Zjazd Delegatów NZS w Gdańsku w dniach 9-11 września 1988r., w trakcie którego wybrano nowe, całkowicie jawne władze NZS. Rejestracja NZS nastąpiła dopiero po powołaniu Tadeusza Mazowieckiego na premiera.

W NZS zaczynali politycy różnych opcji - Adam Bielan (poseł AWS), Ryszard Czarnecki (poseł AWS, polityk ZChN), Waldemar Pawlak (były premier, poseł PSL), Katarzyna Piekarska (posłanka SLD), Paweł Piskorski (prezydent Warszawy, poseł UW), Maciej Płażyński (Platforma Obywatelska), Donald Tusk (Platforma Obywatelska), Jerzy Widzyk (minister transportu i gospodarki morskiej). Inni po okresie działalności w NZS "poszli w biznesy" - Wojciech Kostrzewa (prezes zarządu BRE Bank S.A.), Jacek Kozłowski (dyrektor PR Pekao SA), Maciej Kuroń (restaurator i autor książek kucharskich), Tomasz Tywonek (były wiceprezes Telekomunikacji Polskiej SA), czy Andrzej Zarębski (właściciel firmy konsaltingowej). Jeszcze inni to ludzie mediów - Piotr Ciompa (wiceprezes PAP), Andrzej Długosz (przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia), Agnieszka Romaszewska (dziennikarka "Wiadomości" w TVP1), Piotr Skwieciński (redaktor naczelny redakcji krajowej PAP), Tomasz Ziemiński (wydawca "Informacji" w Polsacie). Tak było w minionej historii NZS, że okresy mocniejszego zaangażowania politycznego przeplatały się z okresami, w których najbardziej widoczną formą aktywności było głośne wypowiadanie potrzeb środowiska studenckiego. A dziś...

NZS SGH
Kontakt | © 2003 NZS SGH | Webmaster: rodion | Development: quosek